[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 612 อัลบัมภาพ

No. 6090   ความคืบหน้าห้องเกียรติประวัติ(27 มี.ค. 60)  
No. 6080   ความคืบหน้าการจัดทำห้องเกียรติประวัติ(16 มี.ค. 60)  
No. 6060   คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา 2560  
No. 6058   งานแถลงข่าวและพิธีลงนามหนังสือสัญญา  
No. 6024   ACS SUMMER COURSE 2017  
No. 6018   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2559  
No. 6017   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 8/2559  
No. 6016   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2559  
No. 6008   กิจกรรม ACS-PTA FAMILY RALLY ครั้งที่ 13  
No. 6001   เยี่ยมชมโครงการ ACS Go Green รักษ์โลก..คืนสู่ธรรมชาติ  
No. 5990   รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559  
No. 5963   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559  
No. 5945   บรรยากาศการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 5933   ภาพบรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่ครู ปีการศึกษา 2559  
No. 5919   ประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 4/2559  
No. 5875   บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 5848   พิธีมิสซา และร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ชำนาญ เหล่ารักผล  
No. 5840   การจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ อัสสัมชัญศรีราชา ROAD BIKE 2017”  
No. 5726   คณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มาศึกษาดูงาน  
No. 5693   ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2559