[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 8000   นักเรียน อ.2B ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "เครื่องบิน" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7999   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 7998   มิสหทัยรัตน์ สำเร็จผล ได้รับการนิเทศการสอนเรื่อง หินตะกอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และทักษะการทดลองด้วยการปฏิบัติจริง  
No. 7995   ม.สรวิศ แก้วงาม รับการนิเทศการสอนเรื่อง สารพันธุกรรมและโครโมโซม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการทดลองด้วยการปฏิบัติจริง และทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ  
No. 7994   ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้านิเทศการสอน ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ  
No. 7993   มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอัสสัม" แผนกปฐมวัย  
No. 7992   นักเรียน อ.3/1 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "แครอต" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7991   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  
No. 7988   กิจกรรมคณิตคิดเร็ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 7987   นักเรียน อ.1B ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ปลา" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7986   มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
No. 7984   การฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เรื่อง "จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ สู่ภาคปฏิบัติ" วันที่ 19 และ 26 มกราคม 2562  
No. 7975   นักเรียน อ.1A ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ดอกไม้" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7973   นักเรียน อ.2A ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "ผีเสื้อ" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7972   ค่ายวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Active Learning! Go Leader!Go Creativity  
No. 7971   ชั้น ม.5 และ ม.6 สอบโครงการ TCASter MOCK EXAM คู่หูประลองสนาม พร้อมตะลุย TCAS  
No. 7966   แผนกปฐมวัย ชมการแสดงหุ่นสื่อการสอนจากรายการ "การ์ตูน เบ๊น+โบ๊ท"  
No. 7965   นักเรียน อ.2/4 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "มะนาว" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7963   "Happy Chinese New Year" กับห้องสมุดประถม  
No. 7960   นักเรียน อ.2/1 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง "เสือ" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ