[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 7749   สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 แผนกปฐมวัย  
No. 7745   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนตุลาคม  
No. 7742   ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมงาน "ราตรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561"  
No. 7740   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  
No. 7739   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 7721   กิจกรรม October Course 2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7717   ประชุมชี้แจงกติกากิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 2 แผนกปฐมวัย  
No. 7716   แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอนุบาล  
No. 7707   สาธิตการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ แผนกปฐมวัย  
No. 7706   พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 7705   กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
No. 7701   กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ "อาเซียน " ของแผนกปฐมวัย  
No. 7700   การทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
No. 7698   ยินดีด้วยกับสุดยอดนักอ่านภาคเรียนที่ 1/2561 และยอดนักอ่านประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.61 ห้องสมุดระดับประถม  
No. 7687   กิจกรรมใหัความรู้และฝึกเอาตัวรอดขณะติดอยู่ในรถตู้ แผนกปฐมวัย  
No. 7686   นักเรียน อ.3/4 มาเรียนรู้และใช้บริการ "ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ"  
No. 7682   มอบรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
No. 7679   นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ห้องสมุดของโรงเรียน"  
No. 7676   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกันยายน  
No. 7657   กิจกรรมศุกร์หรรษา "โป่งแตกแจกโชค" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ