[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 609 อัลบัมภาพ

No. 5032   นักเรียนสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF  
No. 5026   ฝ่ายวิชาการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559  
No. 5003   มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2559  
No. 5000   การสอบวัดประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 4996   ต้อนรับศิษย์เก่า รุ่น 3821  
No. 4991   ประชุมครูประจำชั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.5  
No. 4966   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2558  
No. 4880   รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 และม.4  
No. 4864   การประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 2/2558  
No. 4862   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
No. 4837   ฝ่ายวิชการร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล  
No. 4832   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558  
No. 4830   แนะนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ สำหรับครู นักเรียน  
No. 4825   ประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอนภายใน ครั้งที่ 2/2558  
No. 4816   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-Net  
No. 4804   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2558  
No. 4801   รับมอบ หนังสือ “ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18"  
No. 4800   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2558  
No. 4792   การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่  
No. 4787   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน