[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 669 อัลบัมภาพ

No. 4293   บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558  
No. 4286   ACS Integrated English Camp  
No. 4280   กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมขนและสังคม โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน  
No. 4279   ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม โรงเรียนบ้านทับสูง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
No. 4278   ภาพกิจกรรม ค่าย ACS Music Camp 2014  
No. 4263   การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS - PTA ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2558  
No. 4255   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
No. 4233   ACS STEM CAMP ณ จังหวัดนครนายก ของนักเรียนระดับประถม  
No. 4230   การประกวดเพลงคุณธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
No. 4213   คณะครูและนักเรียนไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง  
No. 4187   การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36  
No. 4180   ทัศนศึกษา ณ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด และศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (Gifted)  
No. 4178   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คว้าแชมป์"บาสเกตบอลกลุ่ม 10 ดาว"ครั้งที่ 16/2557  
No. 4164   งานเลี้ยงวันสานใยสายสัมพันธ์วันครู 3 โรงเรียน วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4159   ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558  
No. 4158   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 4092   ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่หน่วยงานภายนอก  
No. 4052   ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี  
No. 4045   รางวัล"บันทึกภาพยอดเยี่ยม" จาก ผลงาน"Important in your life" ในกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค(KWN2014)  
No. 4044   ชนะเลิศฟุตบอลชายรุ่นอายุ ๑๒ ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗