[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 7203   กิจกรรม summer course 2018 สนุกกับความดันและแรงดันในของไหล  
No. 7201   Summer course 2018 การศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน  
No. 7200   กิจกรรม Summer course 2018 ห้องเรียน Go Genius ป.2-3 วันพุธที่ 28 มี.ค.61  
No. 7199   English class A3 Cooking time  
No. 7197   กิจกรรมการเรียนการสอน Summer course2018 โดยใช้ แบบเรียนบทเดียว  
No. 7195   ห้องเรียน Go Genius ป.5-6 ศึกษากิจกรรม Lap จุลินทรีย์  
No. 7191   วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ได้ทำการทดลอง เรื่องไข่จม ไข่ลอย  
No. 7190   กิจกรรม How to Cook ภาษาอังกฤษ  
No. 7189   กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แบบเรียนบทเดียว  
No. 7187   กิจกรรมทัศนศึกษา English และ Go Genius  
No. 7184   กิจกรรมของน้อง ป.1 สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ตึกเซนต์แมรี่  
No. 7181   ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม summer course 2018  
No. 7177   ห้องเรียน Go Genius ระดับชั้น ป.2-6 ณ ตึกยอห์นเเมรี่  
No. 7174   กิจกรรม Summer 61 ฐานที่ 1  
No. 7173   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ jigsaw  
No. 7169   บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน แผนกปฐมวัย  
No. 7168   โครงการการจัดนิทรรศการศิลปะ  
No. 7165   ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน  
No. 7164   ภาพบรรยากาศนักเรียนประจำเข้าที่พักเพื่อร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน  
No. 7152   มอบเกียรติบัตรโครงการมารยาทไทยและโครงการประกวดห้องเรียน แผนกปฐมวัย