[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 609 อัลบัมภาพ

No. 3326   ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณภัทรี กิตติวราวุฒิ พี่สาวของคุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิก สมาคมฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557  
No. 3323   โครงการ SUMMER COURSE 2014 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) 30 มีนาคม - 24 เมษายน 2557  
No. 3315   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3314   ประชุมนักเรียนประจำตึกและหอพักครู  
No. 3299   พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล วันที่ 26 เมษายน 2557  
No. 3291   ประชุมนิเทศนิสิตฝึกสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 เมษายน 2557  
No. 3289   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) วันที่ 20 เมษายน 2557  
No. 3286   คณะครูร่วมอวยพรและแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด ภราดาวิทยา เทพกอม  
No. 3285   ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีวันสงกรานต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3276   ภราดาวิทยา เทพกอม ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต  
No. 3263   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนการผ่าไส้เดือน วันที่ 3 เมษายน 2557  
No. 3240   ทัศนศึกษาบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 17-19 มีนาคม 2557  
No. 3238   ประชุมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14 มีนาคม 2557  
No. 3237   การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชมรมฟุตบอลครู ACS พบกับทีมVIP ศรีราชา วันที่ 13 มีนาคม 2557  
No. 3219   คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน วันที่ 12 มีนาคม 2557  
No. 3204   ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
No. 3186   พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3180   วจนพิธีกรรม อุทิศแด่ มารีอา สีดา สำเร็จ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3179   วจนพิธีกรรม อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3178   วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557