[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 7087   กิจกรรมวันตรุษจีน แผนกปฐมวัย  
No. 7086   การแสดงจากศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ งานราตรีสัมพันธ์ 2560  
No. 7084   ศูนย์ดนตรีร่วมบรรเลงในพิธีเปิดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7083   ประกวดดนตรีภายใน ACS Music Challange Home coming day 2018  
No. 7082   ShowTime By Music Center ครั้งที่ 3  
No. 7080   กิจกรรม 14 กุมภา วาทะดีมีรางวัล  
No. 7079   กิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2560  
No. 7077   กิจกรรมงานราตรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560  
No. 7067   อ.3/6 B ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "ถั่วฝักยาว" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7066   อ.1/1 ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "มะม่วง" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7065   อ.3/4 ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "ไข่" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7063   ศุกร์หรรษากับความสุขและความสนุก ของห้องสมุดประถม  
No. 7060   สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง แผนกปฐมวัย  
No. 7049   ความรู้มีอยู่ทุกที่กับกิจกรรม “Rally Library” ห้องสมุดประถม  
No. 7042   การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษของ Cambridge  
No. 7040   อ.3/3 ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง "ดอกดาวเรือง" ที่ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 7039   การตรวจนิเทศและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2560  
No. 7037   แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
No. 7036   ซ้อมรับวุฒิบัตร แผนกปฐมวัย  
No. 7027   การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ACS Cup ครั้งที่ 1