[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 6634   กิจกรรมหน่วยสารและการจำแนกประเภทของสาร  
No. 6633   กิจกรรมแบบจำลองปอด วิชาวิทยาศาสตร์เสริม3  
No. 6630   มอบสื่อการเรียนรู้ Magic Box จากผลงานของนักเรียน ระดับชั้น ม.5  
No. 6628   ทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารและการแยกสาร  
No. 6627   การศึกษาเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของแสง  
No. 6626   กิจกรรมจรวจขวดน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4  
No. 6624   นิเทศครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6619   นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6612   แสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ แผนกปฐมวัย  
No. 6607   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แข่งขันเปิด Dictionary  
No. 6601   ประชุมครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  
No. 6595   พิธีปิด "ACS Swimming Championship" ครั้งที่1  
No. 6594   พิธีเปิดการจัดการแข่งขัน "ACS Swimming Championship" ครั้งที่ 1  
No. 6593   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร. เลอชัย ลวสุต  
No. 6590   ศุกร์หรรษากับความสุขที่ได้รับ "เบาะน้อย พาเพลิน" ห้องสมุดประถม  
No. 6589   อวยพรวันคล้ายวันเกิดบราเดอร์เลอชัย ณ ตึกโดนาเซียง 25 ส.ค 2560  
No. 6588   คอนเสิร์ตเปิดหมวก ตึกโดนาเซียง  
No. 6587   แข่งขันบาสเกตบอสห้องชั้น ป.5-6 วันที่ 24 สค. 2560  
No. 6586   บรรยากาศช่วงพักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
No. 6585   "Open House 2017" ระดับปฐมวัย