[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 5975   ประชุมครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
No. 5974   คณิตคิดเร็ว ชั้น ป.3 รอบชิงชนะเลิศ  
No. 5972   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ค้นหาขุมทรัพย์”  
No. 5971   ค่ายวิชาการมัธยมต้น  
No. 5968   ประชุมหมวดวิทยาศาสตร์  
No. 5962   น้อมรำลึกถึงภราดาเทโอฟาน  
No. 5958   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  
No. 5956   ส่งเสริมบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน  
No. 5954   กิจกรรมวันตรุษจีน  
No. 5953   "ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ในวันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ. 2560  
No. 5952   นิเทศการสอน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศประจำเดือนมกราคม  
No. 5938   กายกรรมซินเกียง มลฑลซินเกียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
No. 5937   กิจกรรมวันเด็ก ป.5/4  
No. 5924   กิจกรรมวันเด็กอนุบาล "ในตรีมซุปเปอร์ฮีโร่" ณ ตึกเรยีนาเซลี  
No. 5923   พิธีปาฐกถาธรรม ฟังธรรมเทศนา  
No. 5913   กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
No. 5900   งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5899   กิจกรรมงานวันคริสต์มาสนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5896   นิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 5895   กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย