[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 125 อัลบัมภาพ

No. 3384   การตรวจติดตามอาหารนักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 3380   การตรวจระบบถังแก๊สของโรงเรียน  
No. 3379   การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าอาคารโภชนาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 3377   ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมหอประชุมหลุยส์ ชาแนลเพื่อต้อนรับผู้บริหารและวิทยากรจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
No. 3369   การประชุมคณะกรรมการงานวิชาการครั้งที่ 2/2557  
No. 3366   ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงเสริมรั้วกำแพงโรงเรียนด้านข้างให้สูงขึ้น  
No. 3365   ฝ่ายบริการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และจัดรายการ ACS Radio ณ โภชนาคาร  
No. 3363   ฝ่ายบริการประชุมร้านค้าจำหน่ายอาหารที่โภชนาคาร  
No. 3362   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3359   ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
No. 3356   ประชุมเจ้าหน้าที่ตึกดูแลนักเรียนประจำ  
No. 3355   ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างตึกโดนาเซียง  
No. 3352   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3335   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
No. 3329   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 3317   ประชุมครูหัวหน้าดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3315   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3314   ประชุมนักเรียนประจำตึกและหอพักครู  
No. 3312   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3311   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 20 พฤษภาคม 2557