[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 5033   กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย  
No. 5031   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ/ศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  
No. 5027   พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
No. 5022   วันคริสต์มาสพนักงานและครอบครัวพนักงาน ปีการศึกษา 2558  
No. 5021   กิจกรรมคริสต์มาส ระดับปฐมวัย  
No. 5015   วันคริสต์มาสครูและครอบครัวครู ปีการศึกษา 2558  
No. 5014   พิธีอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2558  
No. 5004   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเสก อาคารยอห์น แมรี่  
No. 4998   ชมรมผู้ปกครองศิษย์เก่าคาทอลิก เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2016  
No. 4997   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2558  
No. 4986   ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6  
No. 4984   บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
No. 4980   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส  
No. 4975   จัดเตรียมของขวัญสำหรับนักเรียนประจำในวันงานคริสต์มาส+ปีใหม่  
No. 4968   การนิเทศการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5  
No. 4956   การอบรมสัมมนา“ การศึกษาแนวมนุษย์ปรัชญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ” แผนกปฐมวัย  
No. 4954   สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมาแนะแนวนักเรียนขั้นม.6  
No. 4944   ACS KIDS LOVE DAD ปั่นเพื่อพ่อ แผนกปฐมวัย  
No. 4942   กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 4938   พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช