[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 4625   แผนกปฐมวัย ประชุมประจำเดือนสิงหาคม  
No. 4620   ทดสอบความถนัดทางการเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.6  
No. 4619   วันอัสสัมชัญ และ พิธีเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  
No. 4616   อบรมปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA  
No. 4614   ACS KIDS LOVE MOM ปั่นเพื่อแม่ แผนกปฐมวัย  
No. 4611   วงโยธวาทิตร่วมพิธีถวายพระพร - พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ  
No. 4610   นิทรรศการ "300 ปีแห่งการมรณกรรม นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต"  
No. 4608   โครงการนำร่องทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
No. 4607   กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 4601   การสอบวัดประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1/2558  
No. 4599   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  
No. 4598   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ  
No. 4595   นักเรียน ชั้น ม.6 ฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  
No. 4593   พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศกาลเข้าพรรษา  
No. 4589   วงโยธวาทิตนำขบวนแห่นักบุญหลุยส์ มารีฯ  
No. 4583   พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558  
No. 4580   กิจกรรมเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 4572   300 ปีแห่งมรณกรรมนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  
No. 4571   กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง  
No. 4570   นักเรียนชั้น ม.6 สอบวัดภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด