[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 4046   ประชุมครูแผนกปฐมวัยประจำเดือนธันวาคม  
No. 4041   นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4 มาดูงานที่ห้องวารสาร เกี่ยวกับการจัดทำวารสารทิวสน วันที่ 16 ธันวาคม 2557  
No. 4039   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 9/2557  
No. 4036   กิจกรรม ACS-PTA Family Rally ครั้งที่ 11 เส้นทาง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - หัวหิน วันที่ 13- 14 ธันวาคม 2557  
No. 4035   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557  
No. 4033   การแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2557  
No. 4027   การนิเทศการสอนเดือนธันวาคม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
No. 4024   กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)  
No. 4022   แผนกปฐมวัย ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
No. 4021   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล วันที่ 9 ธันวาคม 2557  
No. 4017   แผนกปฐมวัยทำความสะอาดตึก ป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย  
No. 4010   ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4009   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
No. 4008   พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  
No. 4006   ฝ่ายวิชาการ สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 (รอบนักเรียนปัจจุบัน) ที่จะศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558  
No. 4002   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาลรอบชิง วันที่สี่  
No. 3999   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สาม  
No. 3997   ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต ปี 2557  
No. 3994   ร่วมพิธีลงนามร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอศรีราชา กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3993   การแข่งขันกรีฑาสีอนุบาล วันที่สอง