[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 3333   ลูกเสือกองรร้อยพิเศษ ก่อนเดินทางไปเข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
No. 3331   นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ฟังบรรยายพิเศษ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557  
No. 3325   ทีมงานโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9 มาถ่ายทำภาพบรรยากาศ การลดใช้พลังงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
No. 3318   ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มิสนงเยาว์ คชชา วันที่ 21 พฤษภาคม 2557  
No. 3312   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3311   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3310   บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของระดับปฐมวัย  
No. 3309   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557  
No. 3306   อบรม การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย  
No. 3302   สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557  
No. 3298   พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุและงานเลี้ยงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3297   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และพิธีประดับเข็ม วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3296   พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาวิทยา เทพกอม และปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3290   ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ มาสเตอร์จีรายุ วิจิตร วันที่ 22 เมษายน 2557  
No. 3288   พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร คณะภราดาและครูเกษียณ วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3287   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3281   สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3280   กิจกรรมวันสงกรานต์ระดับปฐมวัย  
No. 3278   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
No. 3277   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557