[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 3160   รับการตรวจประเมินโรงเรียนโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9 รอบ 20 โรงเรียนสุดท้าย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3159   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3158   กิจกรรมด้วยรัก และความผูกพัน ระดับอนุบาล 3  
No. 3157   โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับอนุบาล 1  
No. 3152   กิจกรรมพิเศษและศูนย์ดนตรีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน  
No. 3145   ภราดาเลอชัย ลวสุต มอบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวประหยัดไฟ  
No. 3135   กิจกรรมพิเศษ เปิดการสอนกีฬาฟุตบอล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3134   งานเลี้ยงสังสรรค์..วันคืนสู่เหย้า HOME COMING DAY 2014 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3133   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและครูในวันคืนสู่เหย้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3132   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3130   พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3129   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ...วันคืนสู่เหย้า... วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3128   งานเลื้ยงอำลานักเรียน ม.6 รุ่น 6750 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3127   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3122   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3121   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3120   ประชุมครูประจำเดือน มกราคม วันที่ 30 มกราคม 2557  
No. 3117   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3113   รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 มกราคม 2557  
No. 3111   กิจกรรม Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3