[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2995   งานแนะแนว จัดทดสอบศักยภาพในการเรียนต่อและจัดทดสอบความถนัดทางการเรียนเพื่อการแนะแนว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556  
No. 2993   พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556  
No. 2989   คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือที่ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก  
No. 2983   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผลและภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 9 ธันวาคม 2556  
No. 2972   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับปฐมวัย  
No. 2966   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2556  
No. 2959   การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557  
No. 2955   นักเรียนสอบชิงทุนเรียนอเมริกาและวัดระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
No. 2953   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  
No. 2950   ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 27 พฤศจิการยน 2556  
No. 2949   การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากมูลนิธิ (BSG.) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  
No. 2945   กิจกรรมคืนสับปะรดสู่รั้วอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
No. 2936   พิธีปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาสีและกรีฑาสีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  
No. 2933   พิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกรีฑาสีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  
No. 2932   การแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  
No. 2931   คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ม. บูรพา ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อปรึกษาการเปิดห้องเรียน Gifted สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
No. 2930   Album02 การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
No. 2927   พบ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำเครื่องมือต่อจากการทำเค้าโครงวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
No. 2926   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
No. 2919   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานปิโตรเลียม วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556