[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2762   ผู้ปกครองช่วยสอนการทำเจลล้างมือให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 วันที่ 6 กันยายน 2556  
No. 2761   ประชุมคณะกรรมการสรรหาชุดนักเรียนหญิง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6 กันยายน 2556  
No. 2759   กิจกรรมการเล่นกีฬาของนักเรียนประจำ วันที่ 5 กันยายน 2556  
No. 2756   ประชุมคณะกรรมการดูแลระบบ swis วันที่ 5 กันยายน 2556  
No. 2755   นักเรียนอนุบาลฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2556  
No. 2754   ผู้ปกครองช่วยสอนการทำเทียนเจลสมุนไพรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 วันที่ 4 กันยายน 2556  
No. 2753   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน 2556  
No. 2752   ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 3 กันยายน 2556  
No. 2751   ลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนศิลปการป้องกันตัว วันที่ 3 กันยายน 2556  
No. 2750   การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ “การทดลอง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 2748   พบ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำเครื่องมือต่อจากการทำเค้าโครงวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 2 กันยายน 2556  
No. 2747   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนิทรรศการ stop teen mom วันที่ 30 สิงหาคม 2556  
No. 2746   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 30 สิงหาคม 2556  
No. 2744   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2556  
No. 2743   บริษัทเพรซิเดนท์เบเกอรี จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  
No. 2740   มอบรางวัล ห้องเรียนดีเด่นและคุณครูประจำชั้นดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 28 สิงหาคม พ. ศ. 2556  
No. 2739   ลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียนศิลปการป้องกันตัว วันที่ 27สิงหาคม 2556  
No. 2738   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการ วันที่ 27 สิงหาคม 2556  
No. 2736   งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 25 สิงหาคม 2555  
No. 2734   คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 26 สิงหาคม 2556