[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 609 อัลบัมภาพ

No. 8254   ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 8226   ขอแสดงความเสียใจแก่การจากไปมารดาของมิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์  
No. 8225   ขอแสดงความเสียใจแก่การจากไปบิดาของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์  
No. 8220   การปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562  
No. 8216   สัมภาษณ์คณะกรรมการรุ่น 4932 ประธานจัดงานคืนสู่เหย้า 75 ปี ตำนานเพชรบูรพา  
No. 8185   มอบรองเท้าฟุตบอล จำนวน 29 คู่ ให้แก่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน  
No. 8175   สัมภาษณ์พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต  
No. 8171   ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียน  
No. 8153   บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  
No. 8150   งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา ปีการศึกษา 2562  
No. 8097   คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิปิภพพิทยา ศึกษาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  
No. 7933   อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ”  
No. 7869   ร่วมเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
No. 7852   วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 7767   พิธีฉลองหิรัญสมโภชของ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์  
No. 7731   ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์โรงเรียน  
No. 7719   รับลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7685   รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 7680   พิธีบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 7671   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดามิสวรรณวิสา จิตต์บุญ