[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2256   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน มีนาคม วันที่ 3 เมษายน 2556  
No. 2252   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 วันที่ 28 มีนาคม 2556  
No. 2251   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28-29 มีนาคม 2556  
No. 2246   พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุ วันที่ 12 มีนาคม 2556  
No. 2242   ประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 10 มีนาคม 2556  
No. 2235   พิธี เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA วันที่ 1 มีนาคม 2556  
No. 2234   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดมาตรฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2233   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
No. 2232   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2229   พิธีมอบประกาศนียบัตร จากTrinity College, London วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2227   งานเลี้ยงอำลานักเรียน ม.6 รุ่น 6649 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2226   นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2225   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP,SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2224   พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2220   ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2215   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2212   ตรวจประเมิินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2209   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาและร่วมประชุม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2206   พนักงานอบรมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2205   การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมครูกับทีมนักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556