[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2432 อัลบัมภาพ

No. 2029   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2028   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงระดับชั้นมัธยม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2025   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2021   ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
No. 2020   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย สอนการทำกระทงให้กับนักเรียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  
No. 2016   ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด ภราดามานิต สกนธวัฒน์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
No. 2015   รับมอบรถตู้คันใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
No. 2014   พิธีเปิดกิจกรรม ACS - PTA Rally Family 2012 ครั้งที่ 9 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555  
No. 2013   พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555  
No. 2012   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555  
No. 2011   พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  
No. 2007   คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  
No. 2002   ประชุุมชี้แจงกติกาการแข่งขัน ACS-PTA family Rally ครั้งที่ 9 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555  
No. 2001   ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสอนการทำขนมจาก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
No. 1996   สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
No. 1972   คล้ายวันเกิดภราดามานิต สกนธวัฒน์ ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 1969   พิธีเปิดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล  
No. 1908   พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา  
No. 1905   งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555  
No. 1896   รางวัลคนเก่งตึกเซนต์เมรี่