ประชุมครูหัวหน้าตึกประจำเรื่อง มาตรการประหยัดน้ำประหยัด


 ครูหัวหน้าตึกประจำเข้าร่วมประชุม   เพื่อหามาตรการในการประหยัดน้ำ - ประหยัดไฟ และปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 ณ ห้องฝ่ายนักเรียนประจำ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep