ห้องสมุดกลางร่วมถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง"


ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2554 ห้องสมุดกลางจัดมุมความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

และเชิญชวนครูและนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดร่วมเขียนคำถวายพระพรชัยมงคลจำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep