เรื่อง การอบรมหลักสูตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี


ฝ่ายกิจกรรมส่ง ม.สิทธิชัย  สุทธิผล  และมิสนพวรรณ  อุ่นมาก เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนบางละมุง  จ.ชลบุรี  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep