โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


                                                                              คุณครูที่เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 10

                                                            ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2555

                                           ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep