ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนงานกีฬาโรงเรียน


ขอเชิญครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อวางแผนงานกีฬาโรงเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ตึกอำนวยการ

โดยมี ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา  ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมจำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep