ฝ่ายปกครองพบนักเรียนกลุ่มพิเศษ


ฝ่ายปกครองเชิญนักเรียนกลุ่มพิเศษมาเพื่อทำความเข้าใจและทบทวนระเบียบวินัยของนักเรียนกลุ่มพิเศษเหล่านี้  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับเพื่อนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเหมาะสม เวลา 08.30น. ถึง 09.00น. ณ ห้องสมุดตึกเทโอฟาน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 60 ครั้ง

Keep