งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยประชุมรับนโยบาย


 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ร่วมกับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ประชุมรับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการให้สอดคล้องและแนวทางการดำเนินงานปฏิบัติงานของฝ่ายประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องปกครองตึกวัชรสมโภช


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep