งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยเข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอศรีราชา


 ม.ยุทธนา  คำหอมและม.จักรพรรดิ  จิตรานุเคราะห์  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศพส.อ.) ครั้งที่ 7/2556 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.30 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง

Keep