ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีราชา ขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือ ลูโดวิโก ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2556


ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอศรีราชา (ศพส.อ.ศรีราชา) ขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2556โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายบริการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง

Keep