นายธีรภัทร สุจิตโต ม.6/1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย สสวท.


นายธีรภัทร  สุจิตโต น.ร.ชั้น ม.6/1

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 ระดับประเทศ

จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

จัดโดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์  ม.บูรพา เพื่อไปร่วมทำการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9 "  

ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนไปแข่งขันคือ มิสจรรยา  เลิศเรืองศิลป์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep