การประกวดคลิปวีดีโอรักษ์โลกภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


ม.เดชา  ขันธจิตต์  นำน.ร.เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอรักษ์โลก โดยส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อ "รักษ์โลกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" 

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

น.ร.ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1.นายภูริชญ์  บุพศิริ  ม.6/1  

2. นายณัฐกาณ  ประเสริฐรัตน์  ม.5/2

3. นายปพิชญา  ภักดีนอก ม.5/1

4. นายยอดเยี่ยม  ตั้งโรจนขจร  ม.5/1  

5. นายสันต์ภพ  รักทองสุข ม.5/1


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง

Keep