เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ


ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ รถออกจากศาลาไทย  วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. กลับวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 55 ครั้ง

Keep