ตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2556


คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับครูสอนคำสอน ให้ถือปฏิบัติในคำสั่งแต่งตั้งที่ 130/2556โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep