การประสานงานเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกตามที่พักนักเรียนประจำ


 มิสจันทร์เพ็ญ  ธรรมเจริญ ได้นำเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เข้าพบภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2556 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องฝ่ายนักเรียนประจำ  เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  พร้อมทั้งนำเอกสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมาเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และนำทรายมาแจกจ่ายตามตึกนักเรียนประจำและหอพักครู สำหรับใส่ในน้ำไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานดูแลนักเรียนประจำ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 80 ครั้ง

Keep