ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ


                      ส่งบุคลากรประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ

               ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ สพป. ชลบุรี  เขต 3


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep