คำสั่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ


ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ

ในวันที่ 13 มิถุนาบย 2556   เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ สพป. ชลบุรี เขต 3


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep