ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2560


ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 -12.15 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ของภาคเรียนที่ 2/2560 แนวปฏิบัติของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และการสอบวัดคุณภาพภาษาของนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep