นิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย ภาคเรียนที่2/2560


ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  มิสนงคราญ  ศิริศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ มิสอัฉราวดี  ทองขาว  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา  เข้านิเทศการสอน มาสเตอร์บวรรัตน์  ชัยสุริยา  คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 186 ครั้ง

Keep