การแข่งขันคำคมภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มิสศรุตา  นิจนิรันดร์กุล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้คะแนน เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม ได้รับเหรียญทองและได้รับเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล และนักเรียนด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep