ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ มิสอมราพร ชื่นใจ


ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ มิสอมราพร  ชื่นใจ

นายสุรชัย  ตันเจริญ

************************

กำหนดการงานศพ

พิธีสวดพระอภิธรรม   วันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 19.00 น.

                                                   ณ บ้านเลขที่ 4 ซอยร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

                                                                                          พิธีฌาปนกิจ               วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น.

                               ณ วัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รถออกเวลา 06.00 น. ณ ศาลาไทยโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง

Keep