ติดตั้งคอมพิวเตอร์ งานมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ม.1


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 งานศูนย์เทคโนโลยี ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการการมอบตัว นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep