เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน


วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู และนักเรียนคาทอลิกทุกท่าน ร่วมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561

ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ เวลา 08.00 น.จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง

Keep