ฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าปีใหม่แก่หน่วยงานต่าง ๆ


ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนคณะครู เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามาโดยตลอด 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep