เชิญชวนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้


ขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้เริ่มมีผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ไม้ดอกไม้ประดับ  ผักสวนครัว  แปลงสาธิตพืชไร่  พืชสวน  การเพาะพันธุ์พืช  การทำปุ๋ยหมัก  การปลูกหญ้าแฝก  กล้วยเศรษฐกิจ  การเลี้ยงสัตว์ในวงบ่อ  ครูท่านใดและผู้สนใจ ที่จะนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชม หรือ ทำกิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep