ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ


มิสชนัญชิดา  แก้ววงศา เป็นตัวแทนคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่าน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายบริหาร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep