สอบราคาจ้างทำประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ)และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกันเสนอราคา การประกันสุขภาพกลุ่มให้นักเรียนประจำ และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
พร้อมทั้งยื่นใบเสนอราคา ภายในวันที่ 15-31 มกราคม 2561 ที่งานจัดซื้อ อาคารโภชนาคาร ศักดา กิจเจริญ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้จำนวนผู้อ่าน 316 ครั้ง

Keep