เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


มิสณัฐชยา   ไพรเลิศ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม  2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep