งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค  ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศตามห้องเรียนที่เกิดปัญหา เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด   เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep