งานตรวจสอบอุปกรณ์สนามกีฬาหญ้าเทียมในโรงเรียน


งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการตรวจ เช็ค ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบริการการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง

Keep